Minor Service Outage

About This Site

Schrijf je in om status updates te ontvangen. | Sign up to receive status updates.

Yoobi Core system
Partial Outage
90 days ago
98.8 % uptime
Today
Yoobi web application servers
Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Yoobi Task servers
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Yoobi Extended reporting
Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Yoobi API
Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Yoobi sendmail
Partial Outage
90 days ago
94.05 % uptime
Today
Yoobi Support system
Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Yoobi help website
Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Yoobi product website Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Yoobi Support system
Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
I.v.m een bedrijfsevenement zal onze helpdesk op 29 September vanaf 12:00 uur geen meldingen behandelen. Je kunt wel support meldingen indienen. Ook onze sales afdeling is dan niet beschikbaar.
--
Due to a company event, our helpdesk will not handle reports on September 29 from 12:00 noon. You can submit support reports. Our sales department will also not be available.

Posted on Sep 21, 2023 - 21:03 CEST
Past Incidents
Sep 22, 2023

No incidents reported today.

Sep 21, 2023

No incidents reported.

Sep 20, 2023

No incidents reported.

Sep 19, 2023

No incidents reported.

Sep 18, 2023

No incidents reported.

Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.

Sep 15, 2023

No incidents reported.

Sep 14, 2023

No incidents reported.

Sep 13, 2023

No incidents reported.

Sep 12, 2023
Resolved - NL Inmiddels is dit verholpen.

EN This issue has been resolved.

Sep 12, 12:00 CEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Sep 12, 09:53 CEST
Investigating - NL Gebruikers melden problemen met het verzenden van e-mails, bijvoorbeeld facturen of activeermails. We zijn dit aan het onderzoeken.

EN Users report problems sending emails, for example invoices or activation emails. We are investigating this.

Sep 12, 09:09 CEST
Resolved - NL Inmiddels is dit opgelost.

EN This issue has been resolved.

Sep 12, 09:07 CEST
Monitoring - NL Op dit moment ervaren sommige gebruikers mogelijk, dat de Help & Supportknop niet beschikbaar is. Je kunt het support team bereiken via https://help.yoobi.nl/support/yoobi-support-team/?lang=NL

EN At this time, some users may experience that the Help & Support button is unavailable. Reach our support team through https://help.yoobi.nl/support/yoobi-support-team/?lang=en

Sep 11, 10:48 CEST
Sep 11, 2023
Resolved - NL Inmiddels is dit verholpen. Je kunt weer via de Help & Support-knop informatie opzoeken of een supportmelding aanmaken.

EN This has now been resolved. You can again look up information or create a support message via the Help & Support button.

Sep 11, 10:05 CEST
Investigating - NL Op dit moment is de Help & Support-knop niet beschikbaar binnen Yoobi. Je kunt het support team bereiken via https://help.yoobi.nl/support/yoobi-support-team/?lang=NL

EN Currently the Help & Support button is not available within Yoobi. You can reach the support team through https://help.yoobi.nl/support/yoobi-support-team/?lang=en

Sep 11, 09:41 CEST
Sep 10, 2023

No incidents reported.

Sep 9, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 9, 00:16 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 8, 22:45 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Sep 4, 14:38 CEST
Scheduled - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Sep 4, 14:30 CEST
Sep 8, 2023
Postmortem - Read details
Sep 8, 13:38 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 8, 11:14 CEST
Investigating - Er zijn meerdere meldingen gedaan dat verwerking van facturen en factuurbetalingen niet goed gaan. We zijn dit aan het analyseren. | Several reports have been made that invoice processing and invoice payments are not going well. We are analyzing this.
Sep 8, 10:17 CEST